Missie

Ik zie het als mijn persoonlijke missie om zoveel mogelijk mensen te helpen bij het bereiken van een gezonde leefstijl. Dit wil ik bereiken door ze te vertellen over mijn worsteling met mijn gewicht. Daarnaast wil ik mijn kennis vanuit de gezondheidszorg gebruiken om zoveel mogelijk zaken die met diëten te maken hebben op deze site nader toe te lichten.

Yes! I care for you! Samen naar een gezond gewicht!